Ja sam spreman da dam sve ako mogu da dobijem više.

B. Houp